Ceník

Vozidlo Iveco (21m³) čalouněné se stoupací plošinou
1 pracovník 140Kč / hod
Vozidlo 140Kč / hod
Kilometrovné v Brně ZDARMA
Kilometrovné 12Kč
Nákladní auto Iveco + 2 pracovníci 420Kč / hod
Nákladní auto Iveco + 3 pracovníci 560Kč / hod
Nákladní auto Iveco + 4 pracovníci 700Kč / hod

Vozidlo Mercedes Atego 37.5m³ s hydraulickým čelem
1 pracovník 140Kč / hod
Vozidlo 200Kč / hod
Kilometrovné v Brně ZDARMA
Kilometrovné 16Kč
Nákladní auto Mercedes + 2 pracovníci 480Kč / hod
Nákladní auto Mercedes + 3 pracovníci 620Kč / hod
Nákladní auto Mercedes + 4 pracovníci 760Kč / hod

Stěhování těžkých břemen – KLAVÍRY, TREZORY, STROJE
Břemena o hmotnosti od 100 kg do 1 000 kg: 1 Kč za každý kilogram hmotnosti násobený počtem odpracovaných úkonů (za úkon se považuje transport břemene do patra nebo z patra, každých 15m transportu břemene po rovném terénu, naložení břemene na vozidlo bez jeřábu, složení z vozidla bez jeřábu, překonání překážky, či usazení břemene na zvlášť obtížné místo).

Ke každé zakázce navrhujeme nezávaznou nabídku ceny zdarma